Terapie zajęciowe dla seniorów – co oferują domy opieki?

Terapia zajęciowa dla osób starszych ma ogromne znaczenie. Przywraca ich ze stanu izolacji do normalnej aktywności, jak również nadaje sens ich życiu, pobudza do twórczości, rozwija intelektualnie. Przyczynia się także do poprawy stanu zdrowia seniora, redukcji stresu, lęku i sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych w nowym miejscu, jakim jest dom opieki. U pensjonariusza nowe otoczenie może budzić lęk i być źródłem stresu. Sytuacja rozłąki z rodziną, jest trudna i niełatwo się z nią pogodzić. Wtedy ogromne znaczenie ma zachęcenie osoby starszej do uczestnictwa w różnych formach terapii zajęciowej. Zadaniem terapeuty jest zachęcenie seniora do uczestnictwa w nich i stworzenie takiej atmosfery, aby nowy pensjonariusz domu opieki zechciał wziąć udział w takich zajęciach.

Zalety terapii zajęciowej

Prowadzona w domach opieki dla osób starszych terapia zajęciowa może zaskakiwać swoimi rezultatami. Osoby w starszym wieku z zaawansowanymi chorobami zaczynają jakby żyć od nowa. Aktywizują się i usamodzielniają, szczególnie te z chorobami upośledzającymi narząd ruchu. Dzięki zajęciom terapeutycznym następuje rehabilitacja narządów ruchu i przywracanie sprawności fizycznej. Seniorzy są bardziej samodzielni dzięki na przykład spacerom i ćwiczeniom fizycznym. Wraz z przywróceniem sprawności fizycznej poprawia się ich komfort psychiczny, dzięki możliwości realizowania swoich zainteresowań i pasji. Nie bez znaczenie pozostaje także kontakt z innymi pensjonariuszami domu opieki. Dzień wypełniony różnorodnymi zajęciami, spotkaniami daje seniorom poczucie radości życia z możliwości rozwoju swoich zainteresowań i pasji oraz satysfakcji z przebywania w otoczeniu innych ludzi.

Jaka forma terapii zajęciowych jest najpopularniejsza?

Terapie w domach opieki mają różne formy od ruchowych, poprzez intelektualne po manualne. Stanowią skuteczne rozwiązanie problemów nie tylko ciała ale i ducha. Jedną z form terapii zajęciowej w domach opieki jest arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę. Polega ona na twórczym malowaniu, rysowaniu, wydzieraniu, wycinaniu, lepieniu z gliny, wykonywaniu origami, tańcu, co pozwala osobie starszej zapomnieć o dolegliwościach związanych z wiekiem, chorobach oraz samotności. Arteterapia w sposób skuteczny wspomaga leczenie, farmakoterapię oraz działa terapeutycznie i relaksacyjnie. Kontakt ze sztuką i terapia poprzez sztukę pozwala seniorom odnaleźć sens i radość życia. Dzięki arteterapii seniorzy ćwiczą ręce, pobudzając w ten sposób centralny układ nerwowy do działania, co sprzyja zachowaniu ogólnej sprawności i otwiera na poznanie siebie z innej strony oraz swoich nowych możliwości, czy uzdolnień.

Bogatą ofertę terapii zajęciowych zapewnia prywatny dom opieki na dolnym śląsku – Dom Aktywnego Seniora

Jakie są inne aktywne formy terapii zajęciowych?

Kolejną formą jest terapia oparta na słowie. Są to przede wszystkim rozmowy, pogadanki i dyskusje, dzięki którym seniorzy mogą swobodnie wyrażać swoje myśli. Sprzyja ona wzajemnemu poznaniu, wspólnemu spędzaniu czasu i zaspokaja potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. Ludoterapia natomiast polega na udziale pensjonariuszy domu opieki i osób spoza domu w grach i zabawach, wyzwalających wiele pozytywnych emocji i uczuć. Ergoterapia natomiast to codzienne działania, prace mające na celu utrzymanie porządku w przestrzeni wspólnej domu i we własnych pokojach oraz dbanie o swoje rośliny. Pozwala ona na większą samodzielność mieszkańców oraz zniwelowanie poczucia bezradności w wykonywaniu codziennych czynności. Ogromne znaczenie dla zachowania sprawności umysłowej ma ćwiczenie pamięci, polegające na wykonywaniu bardziej skomplikowanych zadań, rozwijających umiejętność zapamiętywania i koncentracji.

Jakie są inne bierniejsze formy terapii zajęciowych?

Kolejną formą terapii jest muzykoterapia, polegająca na relaksacji przy muzyce, która ma działanie stymulujące na ludzki organizm. Ale to nie tylko słuchanie, ale również śpiewanie, ćwiczenia rytmiczne, nauka gry na instrumentach i rozróżnianie dźwięków. Może ona przybierać formę bierną lub czynną. Natomiast Silwoterapia polega na kontakcie z przyrodą, zwierzętami i roślinami w ich naturalnym środowisku, co ma działanie uspokajające, stabilizujące ciśnienie krwi i pracę serca oraz zmniejsza poczucie stresu. Natomiast biblioterapia sprowadza się do czytania książek: powieści lub wierszy oraz prasy.

Oferta terapii zajęciowych w domach opieki jest bardzo bogata i służy aktywizacji seniorów, zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.