Czy krótki staż związku małżeńskiego może być problemem podczas rozwodu?

Czy prawo ustala jakieś ograniczenia w kwestii rozwodu w przypadku krótkiego stażu małżeństwa? A może trzeba spełnić konkretne warunki? Złożenie wniosku o pozew rozwodowy samo w sobie może być stresujące, dlatego warto się dowiedzieć, jak wygląda takie postępowanie oraz kto może nam pomóc ze wszelkimi formalnościami: dokumentami, wnioskami, dowodami w postępowaniu.

Po jakim czasie od zawarcia małżeństwa można złożyć pozew o rozwód?

Polskie przepisy prawne nie ustalają wprost, po jakim czasie od zawarcia małżeństwa, można złożyć pozew o rozwód. Warunkiem koniecznym do orzeczenia rozwodu jest natomiast trwały rozpad pożycia małżeńskiego, uwzględniający sferę duchową, fizyczną oraz gospodarczą.

Czas, wbrew pozorom, odgrywa tu jednak znaczącą rolę. Choć prawo nie mówi o konkretnym czasie rozpadu małżeństwa, to zwykle przyjmuje się to za okres nie krótszy niż 3 miesiące. Staż kilkutygodniowy wciąż może zostać uznany przez sąd za zdolny do naprawy. W takiej sytuacji sąd może odmówić orzeczenia rozwodu. Nawet zdrada jednego z małżonków nie jest gwarantem uzyskania rozwodu, jeśli małżeństwo trwa od niedawna. W takiej sytuacji istnieją czasem okoliczności, które sąd uznaje za podstawę do naprawy relacji i kontynuowania formalnego związku.

Są jednak sytuacje, które niemal automatycznie przyczyniają się do zaakceptowania przez sąd wniosku o rozwód. Dochodzi do tego między innymi w przypadku udowodnienia przemocy domowej w małżeństwie.

Czy krótki staż może stanowić przeszkodę do otrzymania wyroku sądu?

Zgodnie z 56 paragrafem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżeństwo może zostać rozwiązane tylko i wyłącznie w przypadku trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Wspomniane wyżej więzi – duchowa, fizyczna i gospodarcza – muszą być nieistniejące. Jeśli zatem udowodni się brak uczuć, kontaktów seksualnych oraz wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego, sąd powinien przychylić się do złożonego wniosku.

Zachowanie przynajmniej jednej z tych więzi jest równoznaczne z brakiem akceptacji rozwodu przez sąd. W przypadku gdy małżonkowie przykładowo spędzają ze sobą czas, jedzą wspólnie posiłki czy korzystają ze wspólnego konta bankowego, sędzia orzeknie brak podstaw ku rozwodowi. Podobnie jest w kontekście więzi fizycznej. Jeżeli małżonkowie utrzymują relacje intymne, ale mieszkają osobno i nie żywią do siebie uczuć – to sąd i tak odrzuci pozew o rozwód.

Każda sytuacja jest jednak inna i powinna zostać rozpatrzona indywidualnie. Pod uwagę brane jest zachowanie jednej z więzi i orzeczenie rozpadu małżeństwa w sytuacji, kiedy miejsce mają wyjątkowe okoliczności takie jak na przykład zależność ekonomiczna, a co za tym idzie – gospodarcza jednego małżonka od drugiego.

Jakie dodatkowe kwestie mogą pojawić się w takiej sytuacji?

Postępowanie rozwodowe jest często procesem zawiłym, skomplikowanym i trudnym pod względem emocjonalnym. Kwestia jeszcze bardziej się komplikuje, gdy małżonkowie wnioskujący o rozwód, mają razem dzieci. Sąd z pewnością nie przychyli się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku, jeśli uzna, że na rozpadzie związku ucierpią małoletnie dzieci. Aby uzyskać rozwód, dzieci wnioskujących powinny być świadome decyzji rodziców, a ponadto powinno się orzec, że nie wpłynie to na nie w sposób negatywny.

adwokat rozwód

Inną kwestią, która może zahamować, a wręcz unicestwić proces uzyskania rozwodu, jest zasądzenie przez sąd mediacji i/lub terapii małżeńskiej, w wyniku której powinno się starać o naprawę związku. Terapeuta może wtedy sformułować zalecenie zakończenia związku lub kontynuowania go, jeśli dostrzeże szczerą chęć naprawy i brak całkowitego rozpadu wszystkich więzi. Mediacje z kolei pozwalają ustalić porozumienie w sprawach takich jak: podział majątku czy orzeczenie o winie bez udziału sądu. Ułatwia to komunikację dla zwaśnionych małżonków, pozwala ustalić kompromis.

Im krótszy staż związku, tym trudniejsze może być dowiedzenie przed sądem jego zupełnego rozpadu. Z pomocą przychodzi wtedy adwokat specjalizujący się w rozwodach ze Szczecina.