Czym jest i jak działa USG?

Współczesna diagnostyka niczym nie przypomina tej, która przeprowadzana była jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Obecnie lekarze są w stanie wykryć i poprawnie zdiagnozować większość chorób, a tym samym wykorzystać odpowiednie leczenie. To wszystko możliwe jest dzięki badaniom USG, które są niezbędne w niemal w każdym kroku diagnozowania różnego rodzaju dolegliwości. 

Zapotrzebowanie na specjalistów od przeprowadzania badań USG jest coraz większe. Obecnie większość lekarzy wykorzystuje badanie ultrasonograficzne jako jeden z podstawowych sposobów weryfikowania stanu zdrowia pacjenta. Jednak obecnie do lekarzy i personelu medycznego, który specjalizuje się w badaniu USG, są ogromne kolejki. Jeśli zatem posiadasz odpowiednie kwalifikacje, warto zastanowić się czy nie pokierować swojej kariery w tym kierunku. 

Czym jest ultrasonografia? 

Ultrasonografia to metoda diagnostyki obrazowej, która pozwala na nieinwazyjne skontrolowanie stanu zdrowia pacjenta. Dzięki badaniu USG można zobaczyć wszystkie zmiany i procesy, które zachodząc wewnątrz naszego ciała i podjąć tym samym odpowiednie kroki w celu wyleczenia schorzenia. 

Ultrasonografia jako metoda nieinwazyjna pozwala na obrazowe zbadanie tkanek miękkich w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że przy wykorzystaniu fali ultradźwiękowych na określonej częstotliwości, lekarz, a tym samym pacjent, jest w stanie uzyskać informacje dotyczącą stanu zdrowia badanego. Warto jednak wiedzieć, że za pomocą aparatu do USG nie jest możliwe zweryfikowanie stanu struktur kostnych oraz tych organów w ciele człowieka, gdzie kumulowane jest powietrze. 

Badanie USG jest zupełnie nieinwazyjne i kompletnie bezpieczne dla pacjentów. Wynika to z faktu, iż obraz powstaje w wyniku odbicia fali akustycznej na granicy ośrodków. W przypadku ciała człowieka chodzi o tkanki miękkie charakteryzujące się różnorodną gęstością. W trakcie zjawiska odbicia, fala akustyczna powraca do głowicy urządzenia do USG, jest rejestrowana przez system, a następnie ukazywany jest gotowy obraz

Do badania USG wykorzystuje się specjalny żel, którego zadaniem jest wyeliminowanie pęcherzyków powietrza znajdujących się na skórze pacjentów. Żel zapewnia tym samym lepsze przewodnictwo fal ultradźwiękowych, dzięki czemu uzyskany w trakcie badania obraz jest wyraźniejszy. 

Historia USG – kiedy przeprowadzono pierwsze badanie ultrasonograficzne? 

Od pierwszych prób badania dna zbiorników wodnych aż do najskuteczniejszej i najpowszechniejszej metody diagnostyki medycznej – tak można by określić historie USG w jednym zdaniu. Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu ultradźwięków w celu zobaczenia obrazu i dokonywania pomiarów szacuje się na początek XIX oraz XX wieku. Jednak to dopiero w 1942 roku neurolog Karl Dussik wykorzystał reflektoskop (pierwsze z serii urządzeń do posługiwania się ultradźwiękami) w celu wykrycia wad i guzów mózgu. Od tego momentu zaczęły powstawać kolejne urządzenia do badań, a tym samym  prowadzone pierwsze próby badań na ludziach oraz zwierzętach. 

Dopiero jednak pod koniec lat 60. powstał pierwszy ultrasonograf do badania w czasie rzeczywistym. Od tego momentu badanie USG zaczęło stawać się coraz bardziej popularne aż do dzisiaj, kiedy stanowi ono podstawową metodą diagnostyki medycznej. 

Zastosowanie USG w diagnostyce 

Badanie USG jest obecnie wykorzystywane w niemal każdej dziedzinie medycyny w celu zobrazowania tkanek miękkich w ciele człowieka. Zwłaszcza w takich dziedzinach jak ginekologia, kardiologia, endokrynologia czy neurologia oraz urologia. Z powodzeniem może być wykorzystywany również do diagnostyki ogólnej, w celu weryfikacji stanu zdrowia organów – zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej. 

usg

Profesjonalny kurs USG dla specjalistów medycznych 

Każdy specjalista, który pragnie podnieść swoje kompetencje z zakresu medycyny, powinien rozważyć kurs badania USG. W trakcie odpowiednio dobranego szkolenia, pracownik medyczny, który posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojego zawodu, poznaje zarówno teorię, historię ultrasonografu oraz ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce. To właśnie doświadczenie w pracy z ultrasonografem pozwala na poprawne i umiejętne diagnozowanie różnego rodzaju chorób i schorzeń pacjentów. 

Zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadają wiedzę oraz uprawnienia do używania ultrasonografu jest ogromne. Dlatego decydując się na wzięcie udziału w szkoleniu to szansa na zdobycie nowych umiejętności, a tym samym – znaczny wpływ na lepsze diagnozowanie i leczenie pacjentów z każdej dziedziny medycyny.