Kancelaria notarialna – jakie dokumenty może dla Ciebie przygotować?

Notariusz jest to prawnik, którego zadaniem jest tworzenie akt stosowania prawa. Jest on osobą zaufania publicznego, przez co może on korzystać z ochrony, która przysługuje ludziom wykonującym prace funkcjonariusza publicznego. Jest on powoływany przez ministra sprawiedliwości. Działalność notariuszy regulowana jest przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 prawa o notariacie. Jakie jednak dokumenty mogą być przygotowywane przez notariusza?

Kancelaria notarialna – dokumenty, które przygotowuje

W kancelarii notarialnej świadczone są usługi przygotowywania aktów notarialnych, które są dokumentami urzędowymi potwierdzającymi fakt, że jakaś czynność prawna została wykonana. Wykonanie jego następuje w momencie, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, lub wtedy, gdy strona wykaże taką wolę. Oprócz aktów notarialnych notariusz może także sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia, dzięki którym następuje oficjalne nabycie spadku.

Kolejnym dokumentem, który może przygotować kancelaria notarialna, jest poświadczenie. Oprócz tego notariusz zajmuje się także innymi rzeczami. Doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, czy też sporządza protesty weksli i czeków. W pracy notariusz także przejmuje na przechowanie środki pieniężne, dane na nośniku danych, dokumenty czy też papiery wartościowe. Oprócz tego od notariusza można także oczekiwać tego, że sporządzi wpisy, odpisy i wyciągi. Wykonuje on także projekty oświadczeń, aktów oraz innych dokumentów. Wśród jego obowiązków są także inne czynności wynikające z przepisów.

Kancelaria notarialna – czynności notarialne

Wykonywanie czynności notarialnych przeprowadzane jest przy odpowiednim i prawidłowym zabezpieczeniem praw oraz słusznych interesów zarówno stron, jak i innych osób, które mogą odczuć skutki prawne związane z wykonywaną czynnością. Przeważnie czynności są przeprowadzane w języku polskim, jednak jeżeli klient wykaże taką chęć, mogą zostać także przetłumaczone na inny język. Niezbędna jest jednak do tego obecność tłumacza przysięgłego.

notariusz katowice

Czynności, które notariusz wykonuje, są dokumentami urzędowymi. Trzeba jednak pamiętać, że za wykonanie czynności notarialnych, notariuszowi należy się wynagrodzenie, które jest regulowane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Opłaty uzależnione są od tego, jaki jest charakter czynności oraz jej przedmiotu. Warto wiedzieć, że notariusz jest podatnikiem do czynności cywilnoprawnych oraz płaci podatek także od darowizn i spadków. Warto też mieć świadomość, że obowiązkiem notariusza jest odprowadzanie opłat sądowych w imieniu wnioskodawcy w związku z tym, że dana czynność została wykonana.

Kancelaria notarialna – co jeszcze warto wiedzieć?

Notariusze mają ograniczenia – nie mogą zajmować się obowiązkami, które mogłyby zmniejszyć powagę wykonywanego zawodu. Co to oznacza? Notariusz kategorycznie nie może zajmować się handlem, przemysłem, doradztwem w interesach czy pośrednictwem. Nie może także podejmować dodatkowego zatrudnienia bez wcześniejszego uzgodnienia tego z radą właściwej izby notarialnej – wyjątkami są jednak prace jako pracownik dydaktyczny, naukowy lub dydaktyczno-naukowy.

Z kolei każda spółka cywilna, zrzeszająca dwóch lub kilku notariuszy ma ograniczoną możliwość kształtowania odpowiedzialności!

Kancelaria notarialna – dokumenty urzędowe

Jak więc widać, kancelaria notarialna może przygotować całkiem sporo dokumentów, w tym akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia. Notariusz może wykonać dla ciebie wpisy, projekty oświadczeń, wyciągi i odpisy.

Jeżeli więc jest potrzeba, by wyrobić jakiejś czynności oficjalny dokument urzędowy, to trzeba jak najszybciej zgłosić się właśnie do notariusza, który zajmie się tego typu sprawami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw zarówno stron, których dana czynność dotyczy, jak i postronnych osób, dla których czynność może rodzić skutki prawne.