Postępowanie upadłościowe – na czym polega?

Postępowanie upadłościowe jest procesem, podczas którego zostaje umorzony lub zmniejszony nasz dług. Z racji tego, iż jest to skomplikowany i długi proces, naszym zadaniem jest zwrócić się o pomoc do kancelarii adwokackiej. Wiele jest firm oddłużających, jednak należy pamiętać, że w kancelarii pracują sami adwokaci. Są to osoby, które świetnie znają się na prawie i są  w stanie przeprowadzić nas przez całe postępowanie. Poza tym, adwokat pomoże nam zebrać istotną dokumentację, wystosować pismo do odpowiednich organów oraz reprezentować nas podczas rozprawy.

Warto jednak dodać, że umorzenie długów jest możliwe jedynie w przypadku gdy dług nie powstał z winy klienta. Obecnie, działania kancelarii adwokackiej pozwalają na całkowite pozbycie się zadłużenia. Do kogo kierowana jest oferta kancelarii? – Otóż, każdy z nas może skorzystać z oferty kancelarii, jeśli spełnia poniższe warunki:

  • Jesteśmy osobą fizyczną,
  • Nie prowadzimy działalności gospodarczej,
  • Na przestrzeni ostatnich 10 lat nie zostało wobec nas przeprowadzone postępowanie upadłościowe,
  • Nie mamy możliwości spłaty naszych długów.

Przygotowanie do postępowania

Pierwszym etapem, przed rozpoczęciem przygotowań, jest udanie się do wybranej kancelarii adwokackiej. Specjalista pomoże nam przejść przez cały proces postępowania upadłościowego. Na samym początku jednak, adwokat określi, jakie dokumenty są nam potrzebne do rozpoczęcia postępowania. Możemy liczyć na pomoc adwokata w zebraniu dokumentacji i w wypełnianiu jej. Posiadanie pełnej dokumentacji jest podstawą do złożenia wniosku o upadłość. Wniosek taki, adwokat składa do odpowiedniego organu. Następnie, sąd ustala termin pierwszej rozprawy sądowej.

Na rozprawie, przesłuchiwana jest tylko osoba zadłużona. Dzięki temu, pierwsza rozprawa przebiega bardzo szybko i sprawnie. Nie wymagane jest przesłuchiwanie świadków. Na koniec rozprawy, sędzia odczytuje werdykt.

Oprócz tego, w dokumentacji musi się zawrzeć stosowne uzasadnienie, które przekona sędziego o naszej niewinności. Umorzenie lub zmniejszenie długu jest możliwe tylko wówczas, gdy zadłużenie nie powstało z naszej winy.

Dobra kancelaria adwokacka

Aby zapewnić sobie najwyższą jakość usług i umorzenie długu, należy wybrać specjalistów. Dobra kancelaria adwokacka zapewni nam reprezentowanie przez doświadczonego adwokata. Będzie on dla nas wsparciem podczas całego procesu. Z racji tego, iż każda sytuacja dotycząca postępowania upadłościowego jest inna, adwokat dobierze właściwe środki do naszej sprawy. Adwokat zajmie się również zebraniem i uzupełnieniem dokumentacji, która posłuży jako materiał dowodowy podczas rozprawy. Poza tym, zadaniem adwokata jest również staranie się o to, byśmy nie musieli ponosić zbędnych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania. Do każdego przypadku, adwokat podchodzi w sposób indywidualny.

Oddłużanie jest procesem długim, podczas którego nie będziemy pewni co do decyzji sądu, aż do dnia rozprawy.

Wobec tego, należy wybrać adwokata w odpowiedni sposób. Jest to osoba, która przeprowadzi za nas wszelkie czynności i wystosuje odpowiednie pismo do właściwego organu. Poza tym, w trakcie całego postępowania upadłościowego, będziemy w stałym kontakcie z adwokatem. Aby mieć pewność, iż nasze postępowanie zostanie przeprowadzone dokładnie i szczegółowo, musimy zapoznać się z ofertą danej kancelarii oraz z opiniami, jakie pozostawiają dawni klienci. Najczęściej, informacje takie znajdują się na stronie internetowej danej kancelarii. W jednej z zakładek, możemy natknąć się na oceny i opinie, które potwierdzą skuteczność adwokatów.