Ubieganie się o odszkodowanie

W momencie kiedy jesteśmy uczestnikami kolizji drogowej, w której z winy innej osoby ucierpiało nasze auto lub też jesteśmy ranni, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie. Środki pieniężne w takim wypadku pochodzą z ubezpieczenia sprawcy i obejmują również naprawę pojazdu, w wysokości kwoty jaką określi likwidator szkód.

Odszkodowanie jest określane w prawie jako świadczenie należne poszkodowanemu za zaistniałe szkody od osoby, która je spowodowała, lub też ponosi za nie odpowiedzialność. W zależności od okoliczności i powstałych uszkodzeń odszkodowaniem może być przywrócenie np. pojazdu do stanu sprzed wypadku lub też rekompensata pieniężna. W chwili kiedy pojazd uległ poważnemu uszkodzeniu, winowajca pokrywa koszty naprawy a dodatkowo rekompensata może obejmować utracone korzyści jakie osoba poszkodowana mogła by pozyskać gdyby nie zaistniała kolizja.

W tym zakresie uwzględnia się utratę wartości samochodu, który nawet po gruntownej naprawie nie będzie już wart tyle ile przed wypadkiem. Wysokość odszkodowania zależna jest od poniesionych strat, jednak nie może przekraczać wartości samochodu oraz kosztów jakie trzeba ponieść na naprawę uszkodzeń. Jest bowiem taka adnotacja w prawie, że poszkodowany nie może się wzbogacić na swojej szkodzie.

Wypłata odszkodowania

Podstawą wypłaty odszkodowania zawsze jest umowa zawarta z ubezpieczycielem oraz dokumenty świadczące o stracie. Odszkodowanie należy się nam również w chwili kiedy doznajemy uszczerbku na zdrowiu będąc pasażerem, kierowca lub pieszym lub kiedy ktoś bliski zmarł na skutek wypadku drogowego. Często uzyskanie należnego odszkodowania w odpowiednio wysokiej kwocie staje się kłopotem, ponieważ wynika to z nierzetelności firmy lub nieznajomości swoich praw osoby poszkodowanej.

Trzeba zadbać o posiadane odpowiedniej dokumentacji powypadkowej, protokołu, oświadczenia itd. Dzięki którym będzie możliwe szybkie postępowanie likwidacyjne i tym samym wypłata należnych środków pieniężnych. Ważną sprawą jest także złożenie wniosku roszczeniowego, który tak naprawdę uruchamia całą procedurę.

Odszkodowanie obejmuje także rzetelną naprawę uszkodzonego pojazdy, tak więc należy dopilnować aby części używane podczas reparacji nie były zamiennikami a częściami oryginalnymi. Należy być szczególnie ostrożnym w przypadku napraw bezgotówkowych.