Zawody, w których odzież ochronna jest obowiązkowa

Istnieje wiele zawodów i stanowisk pracy, w których trudno wyobrazić sobie dziś pracowników bez odpowiedniej odzieży ochronnej.

Zabezpieczająca nie tylko przed zabrudzeniami czy niekorzystnymi temperaturami, ale i przede wszystkim różnego rodzaju urazami i ryzykiem uszkodzeń mechanicznych i zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi, odzież ochronna jest niewątpliwie nieodłącznym i obowiązkowym elementem wyposażenia pracownika.

W których jednak sytuacjach korzystanie z odzieży ochronnej jest obowiązkowe, a jej zapewnienie nałożone jako obowiązek na pracodawcę?

Czym jest odzież ochronna?

Odzieżą ochronną nazywa się dziś wszystkie elementy odzieży stosowanej w miejscach pracy, których celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony człowieka podczas pracy na wskazanym stanowisku.

Odzież ochronna zabezpiecza człowieka i jego odzież osobistą przed działaniem czynników szkodliwych i potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia, które stanowią jednak nieodłączny element pracy na danym stanowisku i nie mogą zostać wyeliminowane.

Odzież ochronna zapewnia jednocześnie odpowiednią barierę przed możliwymi do wystąpienia w danym zawodzie uszkodzeniami mechanicznymi i urazami ciała. Stosowana jest dziś więc między innymi w zakładach przemysłowych, w zawodach budowlanych, medycynie, czy też w zawodach ochrony publicznej, a więc w policji czy straży pożarnej.

Typy odzieży ochronnej stosowne do zawodów, w jakich należy ją stosować

Dzięki rozwojowi technologicznemu i postępowi w przemyśle odzieżowym, wysokiej jakości materiały  o specjalnych właściwościach ochronnych są dziś dostępne w zasięgu ręki.

Z tego też powodu odzież ochronna dostępna dziś w specjalistycznych hurtowniach odzieży ochronnej i bhp jest tak precyzyjnie dopasowana do warunków panujących w naprawdę różnorodnych miejscach pracy. Wśród ciekawszych elementów odzieży ochronnej wyróżnić można między innymi tę zabezpieczającą przed przemakaniem i substancjami ciekłymi, odzież żaroodporną, antyelektrostatyczną, mrozoodporną, a nawet kwasoodporną.

odzież ochronna spawacza
Spawacz jest jednym z wielu zawodów, w których odzież ochronna jest obowiązkowa.

Po drugiej stronie spektrum stoi z kolei odzież ochronna zabezpieczająca przed wszelkiego rodzaju urazami mechanicznymi. Specjalnie wzmocniona potrafi zabezpieczać więc nie tylko przed delikatnymi przecięciami w przypadku pracowników operujących nożami, ale i przed urazami wywołanymi pracą ze szkłem, ostrymi tworzywami sztucznymi, a nawet piłami mechanicznymi i łańcuchowymi.

Kto powinien korzystać z odzieży ochronnej? Jak już zostało wspomniane, przede wszystkim pracownicy zakładów przemysłowych, a więc osoby obsługujące linie produkcyjne, spawacze, metalurdzy, operatorzy pił, tokarze, blacharze, osoby pracujące przy pakowaniu jedzenia, biolodzy, chemicy, medycy i wielu innych.

Najważniejszym założeniem jest fakt, że wszędzie tam, gdzie występuje bezpośrednie ryzyko uszkodzenia ciała i negatywnego wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników, obecność odzieży ochronnej jest obowiązkiem, którego nieprzestrzeganie jest surowo karane.

pracownik budowlany
Na każdym placu budowy zobaczymy robotników ubranych w odzież ochronną.

Pracownik, któremu odmówi się udostępnienia odzieży ochronnej nie musi narażać się na pracę w złych i niebezpiecznych warunkach i bez żadnych konsekwencji może odmówić wykonywania pracy do czasu udostępnienia mu odzieży ochronnej stosownej do zadań wymaganych na danym stanowisku.

Kiedy pracodawca musi zapewnić odzież ochronną?

Kwestia konieczności zapewnienia przez pracodawcę odzieży ochronnej dla pracowników jest ściśle określona przez przepisy Kodeksu pracy oraz wytyczne BHP. Pracodawca nie może dopuścić na stanowisko pracy pracownika nieprzygotowanego, a więc tego, który nie ma na sobie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Pracodawcy zaniedbujący wymóg dostarczania pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej muszą zmierzyć się z możliwością poniesienia surowych kar zarówno przez inspektorów BHP, jak i Państwową Inspekcję Pracy.

Warto pamiętać przy tym, że to w obowiązku pracodawcy leży zapewnienie pracownikom odzieży spełniającej wymagania danego stanowiska pracy, a więc posiadającej odpowiednie atesty i oznaczenia zgodne z wytycznymi przepisów BHP odpowiednimi dla danego stanowiska pracy.